DISTRIMPEX distribuuje svoje produkty do 15 európskych krajín a do 3 krajín Mahrebu

 

EURÓPA

Francúzsko
Nemecko
Rakúsko
Benelux
Španielsko
Maďarsko
Taliansko
Poľsko
Portugalsko
Česká republika
Rumunsko
Slovensko
Švajčiarsko

FRANCUZSKE ZAMORSKE DEPARTMENTY

MAHREB

Alžírsko
Maroko
Tunisko