Vďaka svojim bohatým skúsenostiam v oblasti plastových a papierových obalových materiálov, vypracoval pán  Serge Coudert,  zakladateľ spoločnosti Distrimpex, chartu kvality, určenú predovšetkým  svojim  klientom.

V danom dôsledku všetci naši dodávatelia  dodržiavajú zadávacie podmienky, v ktorých sú presne stanovené technické a kvalitatívne charakteristiky našich produktov.

Pristúpením k charte kvality sa naši partneri zaväzujú, že budú dodržiavať nasledujúce základné princípy:

Trvalý rozvoj

Kvalita produktov

Služby

 

  • Životné prostredie
  • Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj

 

 

Ľudské práva

  • Európski a ázijskí dodávatelia majú Certifikát ISO alebo iné potvrdenie kvality
  • Pred každým partnerstvom sa koná inšpekcia  výrobných priestorov.
  • Kontrola výroby pred expedíciou prostredníctvom  certifikovanej kontrolnej  inštitúcie.
  • Všetky naše štandardné výrobky sú v našich skladoch k dispozícii vo veľkom množstve, čo nám umožňuje vyhovieť vašim objednávkam.  
  • Dodacie lehoty vo Francúzsku sú  48 hodín a na Slovensku  a v celej Európe 72 hodín.
  • Na požiadanie personalizovaná výroba a potlač.