Od svojho založenia v roku 1992, zaujíma Distrimpex rozhodujúcu pozíciu na trhu špecifického segmentu obalových materiálov vo Francúzsku a v Európe.